Retningsstyret underboring med de nyeste maskiner
Det foregår hurtigt og præcist under jorden, hvor et borehoved styres med moderne teknik langs, over og under eksisterende rør eller lodret, vandret eller med fald/stigning som promilleboring.

Ved at gøre brug af styret underboring minimerer man det område, hvor der bliver arbejdet. Dette medfører også minimale gener for trafikken, da man kan komme under både veje, huse, jernbaner og lignende uden at skulle stoppe trafikken.

Man er heller ikke tvunget til at skulle håndtere store mængder af forurenet jord. Samtidig undgår man at genere vandløb og grønne områder. Alt dette gør, at styret underboring er mere miljøvenligt end en almindelig udgravning.

Det er blot nogle af grundene til at styret underboring er blevet meget populært. Det kan benyttes overalt til gennemføring af blandt andet kabler, PE rør, stålrør, el- og gasledninger, fiberkabler, vand- og kloakledninger, gyllerør og meget andet.

Det er fleksible borerør, der gør det muligt at bore i en cirkel på en radius af 40 meter. Det vil sige, at man kan navigere borerøret udenom bygninger eller andre store forhindringer. Derfor er denne teknologi også meget anvendt, når der skal lægges flere forskellige slags rør og ledninger under jorden.

Med en styret underboring kan man altså nemt bore i jorden uden at man skal bekymre sig om at genere trafikken, komme forbi åer, motorveje, huse mm. Det er altså et attraktivt alternativ til den traditionelle opgravning. Netop fordi man undgår den traditionelle opgravning, mindsker man samtidig leveringstiden på arbejdet.

 

Underboring

Skal der udføres underboring med raket, er DKCI det oplagte valg. 

Vi har stor erfaring med mange forskellige opgavetyper inden for underboring og kan sikre dig et resultat i topklasse med vores professionelle medarbejdere.

Som alternativ til opgravning eller styret underboring kan man med fordel benytte gennempresning med raket. Denne rørunderføringsmetode kræver blot en presse- og modtagergruppe og dermed minimal opgravning. Raketten fungerer som et trykluftdrevet stempel, der banker sig gennem jorden. Afhængigt af længden af skydningen og jordforhold kan man vælge at trække et rør med tilbage til starthullet eller blot trække raketten tilbage og manuelt føre et rør i hullet.

Takket være jordrakettens lille størrelse er metoden særdeles velegnet til områder med begrænset pladsareal. Gennempresning med raket anvendes derfor ofte i forbindelse med etablering af stikledninger til gas, vand og el.