DKCI’s værdier, mission og vision
Vi har implementeret en lodret integration af ydelser, som giver os bedre mulighed for at optimere vores arbejdsprocesser samt reducere vores omkostninger - det skaber merværdi for vores kunder.

Vores integrerede værdikæde blander problemfrit hver fase af udvikling og konstruktion. Vi har en smidig og industriel tilgang til anvendelse af vedvarende energi. En tilgang der er designet til at være effektiv på de nordeuropæiske markeder og den bredere europæiske region, hvor værdi kan skabes. Vores forretningsmodel er skalerbar og giver os mulighed for at levere en kontinuerlig strøm af store projekter i flere lande i en, problemfri, ende-til-ende-proces.

DKCI vil være en foretrukken og betydende entreprenør med international rækkevidde og udgangspunkt i Danmark. Direktør i DKCI

Vores vision

DKCI vil være en foretrukken og betydende entreprenør med international rækkevidde og udgangspunkt i Danmark. Vi er en integreret koncern, som har en fælles tilgang til forretning, ledelse og projekter. Vi realiserer synergier, fordi alle vores forretningsenheder bidrager selvstændigt. Vi stræber efter at have en betydende position i Danmark. Vi har kompetencer inden for projektaktiviteter på et niveau, som gør det muligt at operere konkurrencedygtigt internationalt. Vi er en dominerende aktør på de markeder, hvor vi vælger at positionere vores aktiviteter. Vi har ledere som går forrest og griber ind i tide. Vi opnår stordriftsfordele og lønsom vækst ved fortsat at udvikle løsninger, standarder og forbedre produktivitet og effektivitet. Vi tænker langsigtet.

 

Vores mission

DKCI planlægger og gennemfører større projekter inden for infrastruktur, grøn energi og byggeri. Vi etablerer fundamentet for sund, økonomisk samfundsmæssig udvikling. Vi opnår fleksibilitet igennem fælles styring og prioritering, så vi udnytter markedsmulighederne og opnår besparelser. Når vi leverer vores ydelser, fokuserer vi på at opbygge langvarige partnerskaber, så vi sammen kan være konkurrencedygtige og levere høj kvalitet og værdi til vores kunder. Vi udvælger, kalkulerer, planlægger og gennemfører vores arbejde med stor sikkerhed i projektledelsen. Vi integrerer vores specialentreprenørkompetencer til samlede ydelser efter kundens behov. Vi er i konstant udvikling – enten når vi forbedrer det vi allerede gør eller tænker i helt nye baner.